×

:

Not a valid Time
Dit is een verplicht veld.

Verloting "Therapia Festival"

1. organisator:

 • De organisator van de wedstrijd is PINO Pharmazeutische Präparate GmbH.
 • De wedstrijd is niet verbonden aan Instagram en wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of georganiseerd door Instagram. De deelnemers ontslaan Instagram van elke aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit claims in verband met de uitvoering van de wedstrijd. Dit geldt in het bijzonder voor de publicatie en organisatie van de wedstrijd.

2. deelnamevoorwaarden:

 • De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen die de minimumleeftijd van 18 jaar hebben bereikt en woonachtig zijn in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland of Nederland.
 • Werknemers en familieleden van PINO Pharmazeutische Präparate GmbH en haar reclamepartners en leveranciers zijn uitgesloten van deelname.

3. wedstrijdperiode:

 • De wedstrijd begint op 01.09.2023 om 00.00 uur en eindigt op 03.09.2023 om 23.59 uur.

4. deelname:

 • Om mee te doen, moeten deelnemers de onderstaande stappen volgen: Post een verhaal van zichzelf op Therapia Festival, link PINO GmbH erin, volg PINO GmbH op Instagram.

5. prijsbepaling en kennisgeving:

 • De winnaar wordt willekeurig gekozen op 06.09.2023 en op de hoogte gebracht via een direct bericht op Instagram.
 • De winnaar heeft 48 uur de tijd om op de kennisgeving te reageren en de prijs te accepteren.
 • Als de winnaar niet binnen deze periode reageert, behouden wij ons het recht voor om een andere winnaar te kiezen.

6. prijs:

 • De prijs voor de wedstrijd is een geselecteerd product uit het assortiment van PINO Pharmazeutische Präparate GmbH.
 • De prijs is niet overdraagbaar en kan niet in contanten worden uitbetaald.
 • De prijs wordt per post bezorgd.

7. gegevensbescherming:

8. disclaimer:

 • PINO Pharmazeutische Präparate GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische problemen, vertragingen of onderbrekingen waarop wij geen invloed hebben.

9. Wijzigingen voorbehouden:

 • De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment en zonder inachtneming van termijnen voortijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen of het verloop ervan te wijzigen. Redenen hiervoor kunnen technische of juridische redenen zijn die een goed verloop van de wedstrijd onmogelijk maken.

10. contact:

 • Als u vragen of opmerkingen hebt over de wedstrijd, kunt u contact met ons opnemen via service@pinoshop.de.